Els censos d’aus nocturnes és una activitat organitzada pel grup d’ornitologia de l’ANT amb l’objectiu de conèixer les espècies d’ocells nocturns que habiten de forma regular o temporalment en el nostre terme municipal. És amb aquesta raó que es duen a terme censos en període hivernal i censos en període estival.

El projecte Orenetes, promogut per l’Institut Català d’Ornitologia, és una iniciativa d'estudi dels ocells i el medi urbà basada en la participació ciutadana i en el seguiment dels nius d'oreneta cuablanca (Delichon urbicum) dels pobles i ciutats de Catalunya.

El Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC) és un projecte impulsat des de l’Institut Català d’Ornitologia i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de conèixer les tendències temporals de les poblacions d’ocells comuns a Catalunya. Aquest programa de seguiment forma part del Sistema d’Informació sobre el Patrimoni Natural de Catalunya.

Els resultats del SOCC són de gran utilitat per determinar l’estat de conservació de les diferents espècies i dels seus hàbitats.

 

La col·locació de caixes niu és una activitat realitzada pel grup d’ornitologia de l’ANT que es va iniciar l’abril de l’any 2002.

Els motius pels quals es cregué interessant realitzar-ho fou entre altres:

·          Afavorir les espècies que més ocupació  fan de les caixes niu, com per exemple la Mallarenga Carbonera (Parus major) i la Mallarenga Blava (Parus coeruleus).

Aquestes espècies són beneficioses pel fet d´alimentar-se de             

         les larves de la processionària dels pins (Thaumetopoea

          Phithyocampa ).

       * Portar a terme un control de les espècies que ocupen         

          les caixes a més de diferents anellaments que es duen

          a terme.