Cens d'orenetes 2007-2017

                                                                                                                                                                                            Taula comparativa 2010-2017

Què és el Projecte Orenetes?                                                                                                                                    

El projecte Orenetes, promogut per l’Institut Català d’Ornitologia, és una iniciativa d'estudi dels ocells i el medi urbà basada en la participació ciutadana i en el seguiment dels nius d'oreneta cuablanca (Delichon urbicum) dels pobles i ciutats de Catalunya.

Per què l'oreneta cuablanca?

Hi ha diverses característiques de l'oreneta cuablanca que la converteixen en un objecte ideal d'estudi:

  • La seva amplia àrea de distribució a Catalunya, ja que cria a pràcticament tots els pobles i ciutats de Catalunya, des del nivell del mar fins a l'alta muntanya.
  • El costum de nidificar a les façanes dels edificis dels pobles i ciutats, la fa una espècie propera a les persones i de fàcil observació.
  • La presència i l'abundància dels seus nius està fortament vinculada a les característiques dels edificis, al respecte humà pels nius i a les condicions de l'entorn, inclosa la qualitat atmosfèrica i la disponibilitat de fang.
  • La seva fàcil identificació i el seu aspecte simpàtic potencien la seva capacitat de seducció ambiental.

Per què es fa?

  • Per sensibilitzar la ciutadania de la vàlua del patrimoni natural del seu entorn immediat.
  • Per esperonar la participació social en l'observació de la natura i a fer ciència en general.
  • Per incentivar el lligam de les persones amb les aus i potenciar el respecte envers aquesta espècie en concret i el medi ambient en general.
  • Per conèixer l'estat actual de la població d'oreneta cuablanca als diversos municipis de Catalunya i poder-ne estudiar la seva evolució en el temps.
  • Per conèixer els requeriments ecològics de l'espècie, incloses les necessitats que té a l'hora de seleccionar els emplaçaments per bastir el niu.
  • Per disposar de dades útils a l'hora de definir les mesures de gestió i protecció de l'espècie, incloses les lligades amb qüestions urbanístiques.

Participació de l’ANT

Des del seu inici el 2007, la nostra associació ha participat d’aquest projecte amb dos censos anuals, coincidint amb les dates marcades per realitzar-lo: el primer durant el mes de maig i el segon entre el 15 de juny i el 15 de juliol.