LES  CAIXES  NIU

La col·locació de caixes niu és una activitat realitzada pel grup d’ornitologia de l’ANT que es va iniciar l’abril de l’any 2002.

Els motius pels quals es cregué interessant realitzar-ho fou entre altres:

·          Afavorir les espècies que més ocupació  fan de les caixes niu, com per exemple la Mallarenga Carbonera (Parus major) i la Mallarenga Blava (Parus coeruleus).

Aquestes espècies són beneficioses pel fet d´alimentar-se de             

         les larves de la processionària dels pins (Thaumetopoea

          Phithyocampa ).

       * Portar a terme un control de les espècies que ocupen         

          les caixes a més de diferents anellaments que es duen

          a terme.

 

CONSTRUCCIÓ  DE  LES  CAIXES  NIU

Les caixes varen ser construïdes per  membres de l’ANT durant el mes de març del 2002 en el poble de Calldetenes, on el grup d’Anellament Calldetenes-Osona, duia a terme una important tasca en la construcció i millora dels models de caixes niu.

 

COL·LOCACIÓ  DE  LES  CAIXES  NIU

Durant el mes de maig del 2002 van ser penjades 35 caixes enumerades, en tres punts diferents del terme de Torrelles (Creu de St. Pau, Can Riera, Can Ràfols), obrint una fitxa de cadascuna d’elles per tal d’anar fent anotacions de tot el procés.

 

Dades 2015-2017

Dades 2012-2014

Dades 2002-2011