Envieu-nos a l´adreça electrònica de l´ANT ant.laformiga@gmail.com les vostres observacions ornitològiques.

Totes són importants per als estudis del grup d´ornitologia i, les que es creguin més interessants, es publicaran aquí.

També podeu accedir a les observacions de l’ANT  a Minka

 

Imatge que conté ocell, arbre, a l’aire lliure, bec

Descripció generada automàticament< Anterior

 


Gratapalles (Emberiza cirlus) (1 ex.) fotografiat a can Roig.

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/290655/large.jpgDescripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/291956/large.jpegDilluns, 29 de gener del 2024, a les 12,30 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Bitxac comú (Saxicola  rubicola) (1 ex.) fotografiat a les Rovires.

Diumenge, 28 de gener del 2024, a les 12,20 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Durbec (Coccothraustes coccothraustes) (4 ex.) observats a can Reinal.

Diumenge, 28 de gener del 2024, a les 10,15 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/290641/large.jpegMerla blava (Monticola solitarius) (1 ex.) observat a la teulada de can Riera.

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/289964/original.jpegDissabte, 27 de gener del 2024, a les 10,55 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Verdum (Chloris chloris) (2 ex.) fotografiats a la serra de can Valent.

Dissabte, 27 de gener del 2024, a les 11,20 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Merla blava (Monticola solitarius) (1 ex.) observat a la xemeneia de cal Ramon.

Dijous, 25 de gener del 2024, a les 15,30 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Esparver (Accipiter nisus) (2 ex.) observats a can Tòfol del racó.

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/289906/original.jpgDescripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/288931/original.jpegDijous, 25 de gener del 2024, a les 12,35 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Bitxac comú (Saxicola  rubicola) (1 ex.) fotografiat a la Cooperativa.

Dimecres, 24 de gener del 2024, a les 16,28 hores.

Observadora: Neus Planas

 

Aligot (Buteo buteo) (1 ex.) fotografiat al raval Perruca.

Dimecres, 24 de gener del 2024, a les 15,15 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/286322/original.jpgDescripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/288055/large.jpeg

Verdum (Chloris chloris) (3 ex.) fotografiats al parc de can Sostres.

Dilluns, 22 de gener del 2024, a les 13,20 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Gratapalles (Emberiza cirlus) (1 ex.) fotografiat al camí dels escolars.

Diumenge, 21 de gener del 2024, a les 11,47 hores.

Observadora: Neus Planas

 

Aligot (Buteo buteo) (1 ex.) fotografiat al raval Roig.

Dissabte, 20 de gener del 2024, a les 15,30 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/286189/large.jpegDescripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/286308/original.jpg

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) fotografiat a la font del Cucut.

Dimecres, 17 de gener del 2024, a les 12,15 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatuss) (1 ex.) fotografiat al camí de can Roig.

Diumenge, 14 de gener del 2024, a les 12,32 hores.

Observadora: Neus Planas

 

Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex.) observat al raval Perruca.

Diumenge, 14 de gener del 2024, a les 11,29 hores.

Observadora: Neus Planas

 

Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) fotografiat al camí dels escolars.

Diumenge, 14 de gener del 2024, a les 11,13 hores.

Observadora: Neus Planas

 

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/286201/large.jpegAligot (Buteo buteo) (1 ex.) fotografiat a cal Rodó.

Dissabte, 13 de gener del 2024, a les 13,05 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

 

Cotoliu (Lululla arborea) (20 ex.) fotografiats a Torrelletes.

Dissabte, 13 de gener del 2024, a les 11,15 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Durbec (Coccothraustes coccothraustes) (2 ex.) observats a can Reinal.

Dijous,11 de gener del 2024, a les 9,45 hores.

Observador: Tomás Blasco

 

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/285412/large.jpeg

 

Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) fotografiat al raval Perruca.

Dimarts, 9 de gener del 2024, a les 15,29 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) (1 ex.) fotografiat a can Coll.

Dissabte, 6 de gener del 2024, a les 11,03 hores.

Observadora: Isabel Mora

 

Bec de corall senegalès (Estrilda astrild) (25 ex.) observats a cal Roca.

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/285025/large.jpegDijous, 4 de gener del 2024, a les 15,30 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Bitxac comú (Saxicola rubicola) (1 ex.) observat a can Coll.

Dijous, 4 de gener del 2024, a les 10,15 hores.

Observador: Tomás Blasco

 

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) (1 ex.) observat al dipòsit de la serra de can Valent.

Dijous, 4 de gener del 2024, a les 8,45 hores.

Observador: Tomás Blasco

 

Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (5 ex.) observats a cal Pinassa.

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/283806/large.jpegDescripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/285020/large.jpegDimecres, 3 de gener del 2024, a les 12,20 hores.

Observador: Tomás Blasco

 

Titella (Anthus pratensis) (2 ex.) observats a les teulades del raval Pedró.

Dimecres, 3 de gener del 2024, a les 11,40 hores.

Observador: Tomás Blasco

 

Titella (Anthus pratensis) (6 ex.) observats a la serra de la creu de Sant Pau.

Dimecres, 3 de gener del 2024, a les 10,15 hores.

Observador: Tomás Blasco

 

Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (8 ex.) observats al centre urbà.

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/283608/large.jpgDescripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/283646/original.jpegDimarts, 2 de gener del 2024, a les 14,30 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Bitxac comú (Saxicola rubicola) (1 ex.) observat a can Coll.

Dimarts, 2 de gener del 2024, a les 11,45 hores.

Observadora: Rosa Simon

 

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) (1 ex.) fotografiat a can Güell.

Dimarts, 2 de gener del 2024, a les 11,33 hores.

Observadora: Isabel Mora

 

Titella (Anthus pratensis) (2 ex.) fotografiats a can Reinal.

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/283670/original.jpegDescripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/283645/original.jpegDimarts, 2 de gener del 2024, a les 11,14 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) (1 ex.) observat al dipòsit de la serra de can Valent.

Dimarts, 2 de gener del 2024, a les 9,45 hores.

Observador: Tomás Blasco

 

Gratapalles (Emberiza cirlus) (1 ex.) fotografiat a can Roig.

Dilluns, 1 de gener del 2024, a les 13 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Bec de corall senegalès (Estrilda astrild) (20 ex.) fotografiats al camí dels escolars.

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/283595/large.jpgDescripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/283597/large.jpgDilluns, 1 de gener del 2024, a les 12,07 hores.

Observadora: Neus Planas

 

Sit negre (Emberiza cia) (1 ex.) fotografiat a can Roig.

Dilluns, 1 de gener del 2024, a les 12,50 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Bitxac comú (Saxicola rubicola) (2 ex.) fotografiats a can Tòfol del racó.

Dilluns, 1 de gener del 2024, a les 11,53 hores.

Observador: Vicenç Roig

 

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) (1 ex.) fotografiat al dipòsit de la serra de can Valent.

Dilluns, 1 de gener del 2024, a les 10,36 hores.

Descripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/283589/original.jpgDescripció: https://minka-sdg.org/attachments/local_photos/files/283591/large.jpgObservadora: Neus Planas

 

Corb (Corvus corax) (1 ex.) fotografiat a la serra de can Valent.

Dilluns, 1 de gener del 2024, a les 10,35 hores.

Observadora: Neus Planas

 

Tord (Turdus philomelos) (1 ex.) fotografiat al raval Mas.

Dilluns, 1 de gener del 2024, a les 9,40 hores.

Observadora: Neus Planas

 

Cadernera (Carduelis carduelis) (1 ex.) fotografiat a can Coll.

Dilluns, 1 de gener del 2024, a les 9,25 hores.

Observadora: Neus Planas

 

 

Més observacions