ACTIVITATS ORNITOLÒGIQUES DE L´ANT

 

   Dimecres, 3 de maig, a les 20,30 hores, a can Sostres.

Sortida de camp per fer el cens d´aus nocturnes.

 

   Dissabte, 6 de maig, a les 16 hores, a la plaça de l´Església.

Passejada per observar els ocells del nostre entorn.

Cal avisar de l´assistència. T. 648897969.

 

   Dimarts, 16 de maig, a les 8 del matí, a can Sostres.

Sortida de camp per fer el seguiment de la nidificació de les caixes niu.

 

   Dimecres, 31 de maig. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de maig

del 22è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus. 

Si voleu participar en aquest concurs demaneu de rebre les fotografies per correu electrònic a l´adreça: 

salessergi@gmail.com