La fenologia estudia la resposta dels organismes als factors climàtics. En el nostre cas ens ajuda a comprendre millor les aus que tenim al nostre entorn, i com varien segons les estacions o els canvis climàtics (nevades, pluges, sequera ...).

 

Des de l’inici d’ANT s’ha recopilat tota la informació fenològica amb la col·laboració d’uns quants socis aficionats a l’ornitologia. L’eina per emmagatzemar aquestes dades són les taules fenològiques i, per tant, vam dissenyar una (fes clic aquí per descarregar-la).

 

Les taules són fitxers Excel. Cada fila horitzontal és una espècie d’ocell mentre que les columnes representen tot un any natural. A la vegada, s’ha dividit l’any en dotze mesos, i cada mes està dividit en 6 segments de 5 dies: el primer és del dia 1 al 5, el segon del 6 al 10, el tercer del 11 al 15, el quart del 16 al 20, el cinquè del 21 al 25 i l’últim és del 26 fins el darrer dia del mes. Per indicar que s’ha observat una espècie es posa una X al segment corresponent del mes.

 

El llistat de les espècies d’ocells utilitzat s’ha restringit a les espècies detectades al terme de Torrelles de Llobregat (137 aus), i segueix l’ordre taxonòmic del llibre Ocells de Catalunya, País Valencià i Balears, inclou també Catalunya Nord, Franja de Ponent i Andorra, de Joan Estrada i Francesc Jutglar (Lynx Edicions).

 

Actualment tenim disponibles les taules fenològiques dels anys 2000 fins al 2010. A més, hem creat una taula resum de totes les taules.

 

Llistat de taules:

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2000-2010

 

Taula Resum del 2000 al 2010

 

L’estudi d’aquestes taules serveix per detectar variacions en les aus del nostre terme. Per exemple hem vist que en els darrers 10 anys hi ha espècies en regressió (com la cotorreta de pit gris) i altres en progressió (com el picot garser gros), o que, depenent de la duresa de l’hivern, hi ha ocells més abundants o no (els anys més freds hi ha més presència de durbecs o lluers).

 

Esperem que aquestes dades us serveixin  per conèixer millor els ocells de Torrelles de Llobregat i, per extensió, del Baix Llobregat.