Primera prova extra.
Entre les 4 fotografies hi ha més de 25 espècies d'ocells
N' haureu de contestar almenys 25
Cada encert puntua com 0,08 pts, sumant un total de 2 punts si es fan 25 encerts
Els errors no resten puntuació
Alguna espècie pot sortir a més d'una foto
Com sempre totes les espècies han estat citades a la nostra ornito regió, o sigui, al Western Palearctic
Data màxima d'enviament de les solucions el darrer dia del mes de març

Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4