Primera prova extra.
Entre les 4 fotografies hi ha més de 25 espècies d'ocells
N' haureu de contestar almenys 25
Cada encert puntua com 0,08 pts, sumant un total de 2 punts si es fan 25 encerts
Els errors no resten puntuació
Alguna espècie pot sortir a més d'una foto
Com sempre totes les espècies han estat citades a la nostra ornito regió, o sigui, al Western Palearctic
Data màxima d'enviament de les solucions el darrer dia del mes de març

Extra 1

Extra 2

Extra 3

Extra 4

SOLUCIONS
1 Anas crecca 2 Anas streppera 3 Anas platyrhynchos 4 Ciconia ciconia 5 Ardea cinerea
6 Anas clypeata 7 Branta canadiensis 8 Ayhtya collaris 9 Bucephala albeola 10 Ayhtya affinis
11 Fulica americana 12 Anas acuta 13 Anas americana 14 Larus smithosonianus 15 Tringa erythropus
16 Tringa stagnatilis 17 Tringa nebularia 18 Xenus cinereus 19 Numenius phaepus 20 Pluvialis squatarola
21 Charadius leuchanultii 22 Limicola falcinellus 23 Calidris pusilla 24 Calidris tenuirostris
25 Calidris ferruginea 26 Charadrius mongolus 27 Limosa lapponica


Segona prova extra.
Seran 4 diapositives en les quals s'amaguen 4 cants d'ocells típcis dels hàbitats de la fotografia
3 d'aquestes veus corresponen a espècies característiques de l'hàbitat que es veu a la fotografia, en canvi, l' altra veu és d'un ocell que no és típic d'aquest espai.

Estepes

Bosc

Alta Muntanya border=

Aiguamolls

Puntuació:
Cada encert sumarà 0,125 punts
Les errades no descomtaran, però nomès s'admeten 4 solucions per foto
Data màxima de contestació el 30 de juliol

Tercera prova extra.
En aquests cants s'amaguen 4 ocells misteriosos, però per facilitar-ho afegeixo una pista per cadascun d'ells
cada espècie encertada val 0,5 punts, per tant, en aquesta prova es poden sumar un màxim de 2 punts

Tercera Prova Extra

Tercera Prova Extra

Tercera Prova Extra

Tercera Prova Extra

Tercera Prova Extra

Tercera Prova Extra

TerceraProva Extra

Tercera Prova Extra

1: territ tresdits (Calidris alba)- la veu es de limícol del grup Calidris,

però són força complicats de diferenciar, en canvi, la pista era definitiva,

és l'únic Calidris que com el seu propi nom indica, té 3 dits

 

2: Flamenc (Phoenicopterus roseus):pantera rosa com els flamencs

 

3: Bitxac rogenc (Saxicola rubetra): el patró de cua amb finesres blanques

obre "T" invertida fosca és exclussiu i característic de bitxac rogenc

 

4: Trencanous (Nucifraga galactotes):

Si s'identificaven les fulles de l'arbre, una noguera, ja hi havia molt de guanyat