Noticiari ornitolňgic del Baix Llobregat
Observacions d'ocells de Catalunya
Societat Catalana d´Anellament
Institut Catalŕ d´Ornitologia
Lliga per a la defensa del patrimoni natural
Associació per a la defensa i l´estudi de la natura
Grup d´estudi i protecció dels ecosistemes catalans
Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural
Centre d´Estudis i Projectes Alternatius
Institució Catalana d´Histňria Natural filial de l´IEC
Greenpeace