CALENDARI DE REUNIONS DE L´ANT

 

  Dilluns, 17 de gener, a les 21 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia.

 

   Dilluns, 17 de gener, a les 21,30 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió de junta directiva.

 

   Dilluns, 7 de febrer, a les 19 hores, a la masoveria de can Sostres. Assemblea General Ordinària.

 

   Les reunions de la junta directiva de l´ANT són obertes a la participació de tots els membres de l´associació, amb veu i sense vot.

   Les reunions del grup d´ornitologia són obertes a la participació de totes aquelles persones que tinguin interès en el món de les aus.

 

ACTIVITATS DE L´ANT

 

   Diumenge, 2 de gener, a les 16 hores, a la plaça de l´Església.

Passejada per observar els ocells del nostre entorn. Cal avisar de l´assistència. T. 936890366.

 

   Diumenge, 16 de gener, a les 19 hores, a can Sostres.

Sortida de camp per fer el Cens d´aus nocturnes, organitzada pel grup d´ornitologia.

 

   Dilluns, 31 de gener. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de gener

del 21è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus.

Si voleu participar en aquest concurs, demaneu de rebre les fotografies per correu electrònic a l´adreça:   

salessergi@gmail.com