Primera prova extra.
Identifica els 3 cants d'espècies típiques de cada hàbitat de la presentació i al cant parany.
A cada hàbitat hi ha 4 cants, dels quals un d'ells no es correspon al lloc habitual on el sentiriem, per exemple un pingüí a un bosc de pi negre. La seva identificació puntua doble.
Molt de fons poden sortir alguns cants extres que no puntuen.
Recordeu fer click en qualsevol tecla per iniciar la presentació.
Puntuació: cada cant 0,1 punts
cant parany 0,2 punts
Puntuació màxima prova extra: 2 punts
Data límit per contestar: 31 de març
Fes click sobre la imatge i podràs obrir un Power Point amb els cants.
Extra 1
Solucions Extra 1


Segona prova extra.
Entre aquestes fotos surten almenys 20 espècies diferents d'ocells citats al Western Palearctic
Alguna de les espècies pot sortir a més d'una fotografia, però només puntua una vegada
Cada encert puntua 0,1 punts
Les respostes abans de l'1 de juliol
Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4
Extra 5
Solucions Extra 2


Tercera prova extra.
Aquesta darrera extra es un challenge de limícoles.
Són 8 trossos de limícoles de les quals cal identificar les espècies.
Cada encert suma 0,25 punts, per tant, hi ha en joc 2 punts en aquesta prova.
Molta sort a tothom!
Important, data límit el 30 de novembre!!!

Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4
Extra 5
Extra 6
Extra 7
Extra 8