Primera prova extra.
Identifica els 3 cants d'espècies típiques de cada hàbitat de la presentació i al cant parany.
A cada hàbitat hi ha 4 cants, dels quals un d'ells no es correspon al lloc habitual on el sentiriem, per exemple un pingüí a un bosc de pi negre. La seva identificació puntua doble.
Molt de fons poden sortir alguns cants extres que no puntuen.
Recordeu fer click en qualsevol tecla per iniciar la presentació.
Puntuació: cada cant 0,1 punts
cant parany 0,2 punts
Puntuació màxima prova extra: 2 punts
Data límit per contestar: 31 de març
Fes click sobre la imatge i podràs obrir un Power Point amb els cants.
Extra 1