Primera prova extra.
Aqu s'amaguen 8 ocells.
Cada encert puntua 0,25 punts (per tant es pot assolir un mxim de 2 punts)
Els errors no resten ni penalitzen
Termini mxim per contestar: 15 d'abril

Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4
Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4