Primera prova extra.
Aquí s'amaguen 8 ocells.
Cada encert puntua 0,25 punts (per tant es pot assolir un màxim de 2 punts)
Els errors no resten ni penalitzen
Termini màxim per contestar: 15 d'abril

Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4
Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4


Solucions:
Ànec cullerot
Xurra
Fraret
Grasset de muntanya
Capó reial
Batallaire
Esparver grec
Tetolet gris

Segona prova extra.
Adjunto fotografies de grups on surten com mínim 30 espècies diferents d'ocells.
Cada encert puntua com a 0.06 punts, els errors no resten.
Per tant, com a totes les proves extres es poden assolir un màxim de 2 punts.

Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4
Extra 5