Primera prova extra.
En aquestes 4 captures s'amaguen 20 espècies al Delta de l'Ebre
Cadascuna que detecteu sumen 0,1 punts
Els errors no resten ni penalitzen

Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4
Cliqueu a la imatge per veure la solució


Segona prova extra.
Són 8 trossos o reflexes d'ocells que en un estiu tant calorós com aquest es llencen de cap als punts d'aigua.
Cada encert puntua amb 0,25 punts.
Els errors no resten punts.
En aquest cas, indicar només el gènere no puntua.
Data límit, el dia 31 de juliol.

* Percentatge d'encerts
Extra 1
Gafarró *81.8%
Extra 2
Calandria *81.8%
Extra 3
Passerell *100%
Extra 4
Griva *100%
Extra 1
Griva cerdana *100%
Extra 2
Cotxa blava *36.4%
Extra 3
Titella *54.5%
Extra 4
Cuereta citrina *63.6%


Tercera prova extra.
Cal esbrinar el nom dels 8 ocells amagats (0.25 punts per espècie).
Ho teniu molt fàcil perque hi han dues grans pistes, o a través de les fotografies o del encreuat.
Cal relacionar cada espècie amb la seva imatge.
IMPORTANT
Manca en els horitzontals 8 afegir:
El seu nom en castellà es diu com una ciutat suïssa

Encreuat
Extra 1
Àguila Marcenca
Extra 2
Xarxet
Extra 3
Aufrany
Extra 4
Grua
Extra 5
Lluer
Extra 6
Escuraflascons
Extra 7
Teixidor
Extra 8
Gratapalles