Primera prova extra.
En aquestes 4 captures s'amaguen 20 espčcies al Delta de l'Ebre
Cadascuna que detecteu sumen 0,1 punts
Els errors no resten ni penalitzen

Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4
Cliqueu a la imatge per veure la solució


Segona prova extra.
Són 8 trossos o reflexes d'ocells que en un estiu tant calorós com aquest es llencen de cap als punts d'aigua.
Cada encert puntua amb 0,25 punts.
Els errors no resten punts.
En aquest cas, indicar només el gčnere no puntua.
Data límit, el dia 31 de juliol.

* Percentatge d'encerts
Extra 1
Gafarró *81.8%
Extra 2
Calandria *81.8%
Extra 3
Passerell *100%
Extra 4
Griva *100%
Extra 1
Griva cerdana *100%
Extra 2
Cotxa blava *36.4%
Extra 3
Titella *54.5%
Extra 4
Cuereta citrina *63.6%


Tercera prova extra.
Cal esbrinar el nom dels 8 ocells amagats (0.25 punts per espčcie).
Ho teniu molt fŕcil perque hi han dues grans pistes, o a través de les fotografies o del encreuat.
Cal relacionar cada espčcie amb la seva imatge.
IMPORTANT
Manca en els horitzontals 8 afegir:
El seu nom en castellŕ es diu com una ciutat suďssa

Encreuat
Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4
Extra 5
Extra 6
Extra 7
Extra 8