Primera prova extra.
* sumant les 3 fotos surten almenys 20 espècies diferents d'ocells
* cada encert suma 0.1 punts, poden assolir un màxim, en aquesta prova, de 2 punts
* les errades no penalitzen
* posar nomès el gènere no dóna punts en aquesta prova extra
solucions abans de l'1 abril
Extra 1
Extra 2
Extra 3

Solucions de la primera prova extra 2019