Primera prova extra.
En aquestes 7 fotos s'amaguen almenys 30 espècies d'ocells,
algunes molt evidents, d'altres gens...
totes són espècies citades a Europa. Cada espècie que trobeu puntua 0,06 pts.
Per tant, com a màxim es poden obtenir 2 punts en aquesta prova.

Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4
Extra 5
Extra 6
Extra 6

Segona prova extra.
Cada foto encertada valdrà 0,2 pts. Els errors no resten.
Fins el 30 agost.
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra