Primera prova extra.
En aquestes 7 fotos s'amaguen almenys 30 espècies d'ocells,
algunes molt evidents, d'altres gens...
totes són espècies citades a Europa. Cada espècie que trobeu puntua 0,06 pts.
Per tant, com a màxim es poden obtenir 2 punts en aquesta prova.

Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4
Extra 5
Extra 6
Extra 6

Segona prova extra.
Cada foto encertada valdrà 0,2 pts. Els errors no resten.
Fins el 30 agost.
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra
Segona Prova Extra

Tercera prova extra.
Hi ha 4 ocells ocults, cadascun assignat amb un número.
Pistes: el cant i una foto de les potes.
Cada espècie encertada suma 0,25 pts
Fins el 13 de desembre.
Tercera Prova Extra
Tercera Prova Extra
Tercera Prova Extra
Tercera Prova Extra
Tercera Prova Extra
Tercera Prova Extra
TerceraProva Extra
Tercera Prova Extra