Primera prova extra.
Seran 4 diapositives una de cada hàbitat
a cadascuna s'acaben escoltant 4 cants principals (de fons es inevitable que surtin altres ocells)
3 d'aquestes veus corresponen a espècies característiques de l'hàbitat que es veu a la fotografia, en canvi, l' altra veu és d'un ocell que no és típic d'aquest espai.
Cant1
Cant2
Cant3
Cant4
Puntuació:
Espècies detectades del hàbitat 0,1 pt/sp
Espècie trampa 0,2 pts
Pertant, el total de la prova serà de 2 pts.
Les respostes abans d'acabar el mes d'abril
Els errors no penalitzen però en aquesta prova no val deixar-ho en sp
Solucions  

Segona prova extra.
Hi ha 12 ales
Cada encert puntúa 0,15 pts excepte una trampa que és l'única que no correspon a cap espècie de la llista d'ocells catalana, ni categoria A, ni B ni C..
Aquesta ala trampa en cas d'encert puntua 0,35 pts.
Es pot contestar fins el 30 de juliol

Ales
1:falciot negre
2:colom roquer
3:fredeluga
4:tudó
5:faisà
6:garsa
7:perdiu roja
8:mussol comú
9:tord comú
10:estornell vulgar
11:perquito - foto trampa
12:pardal comú


Tercera prova extra.
En el total de les 6 fotos hi ha almenys 20 espècies d'ocells, cadascuna puntúa 0,1 pt.
Alguna pot sortir repetida en més d'una fotografia.
Respostes abans de finals de novembre.

Extra 1
Extra 2
Extra 3
Extra 4
Extra 5
Extra 6