Primera prova extra.
Consta de 5 cants d'ocells comuns.
Cada encert suma 0.20 pt, els errors no resten cap punt.
Can1
Cant2
Cant3
Cant4
Cant5

Prova extra de juny.
Cada foto encertada valdrà 0,1 pts. Els errors no resten.
Extra Juny
Extra Juny
Extra Juny
Extra Juny
Extra Juny
Extra Juny
Extra Juny
Extra Juny
Extra Juny
Extra Juny
D'esquerra a dreta i de dalt a baix.
Tórtora comú (Streptopelia turtur)- Collserola
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)- Utxesa
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)- Collserola
Falciot negre (Apus apus)- Estany d'Ivars
Esparver comú (Accipiter nisus)- Collserola
Remenarocs (Arenaria interpres)- Delta de l'Ebre
Tallarol cuallarg (Sylvia undata)- Olerdola
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)- Delta de l'Ebre
Picasoques (Sitta europaea)- Burgos
Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)- Delta de l'Ebre

Darrera prova extra.
En aquestes 8 fotos es poden trobar fins a 40 espècies diferents d'ocells,
lògicament alguna espècie pot sortir a més d'una foto.
Cada dues espècies localitzades es suma 0,1 pts, fins al total de 2 pts que és el màxim
que pot aportar les proves extres.
A les respostes únicament heu d'indicar el nom de l' espècie i el número de la foto on surt.

Solucions Darrera Prova Extra

Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra